SGG PLANILAQUE STADIP®

Beschrijving

SGG PLANILAQUE STADIP is samenge­steld uit twee bladen gelakt glas waarvan het gekleurde, ondoorzich­tige uitzicht wordt bekomen door neerslag in de oven van een laklaag van hoge weerstand op de achter­zijde van het glasblad. Beide glas­bladen worden vervolgens verlijmd met een polyvinylbutyralfolie (PVB). SGG PLANILAQUE STADIP wordt gepro­duceerd door Saint-Gobain Glass, on­dersteund door de industriële know­how van de Groep.

 

Gamma

• Dikte: 44.2 en 66.2

• Maximale afmetingen: 3210 × 2550 mm

• Kleur uit stock leverbaar: tweezijdig ultrawit

• Andere kleuren: tweezijdig amandelgroen, tweezijdig ultrazwart

Andere samenstellingen, afmetingen en kleuren op aanvraag

Toepassingen

SGG PLANILAQUE STADIP is een twee­zijdig gelakt, gelaagd veiligheidsglas. De esthetiek van de laklaag, zichtbaar aan weerszijden van het product, in combinatie met de veiligheidspresta­ties van SGG PLANILAQUE STADIP (klas­se 2B2 volgens de norm EN12600), ma­ken dit een ideaal product voor interne scheidingswanden en -deuren.

SGG PLANILAQUE STADIP laat toe om het even welke binnenruimte elegant in te delen en laat het licht opleven in werk- en leefomgevin­gen. SGG PLANILAQUE STADIP wan­den en deuren zijn installeerbaar in alle hoogtes en helderheidsgradaties en vormen perfecte schrijfborden. SGG PLANILAQUE STADIP is ook geschikt voor meubilair, ruimteverdelers, scheidingsschotten en glijdeuren.

 

Voordelen

– Tweezijdig: de laklaag is zichtbaar aan beide kanten.

– Zowel afscheiding als schrijfoppervlak, biedt ruimtewinst in vergaderzalen.

– Totaal ondoorzichtig en glanzend bij belichting, beantwoordt aan actuele architecturale verwachtingen.

– Veilig bij glasbreuk: de fragmenten blijven op de PVB-tussenfolie kleven in overeenstemming met de norm EN12600.

– Duurzame afwerking: de gelakte zij­des van de twee glasbladen komen in contact met de PVB-folie die zo bescherming biedt tegen degradatie en de duurzaamheid van het uitzicht garandeert.

– Geschikt voor alle binnenruimtes,inbegrepen badkamers en keukens.

De favoriet van installateurs:

♥ “Scheidingswanden plaatsen met één en hetzelfde profiel voor de door­zichtige en ondoorzichtige delen!

♥ “Een harmonische oplossing voor muren, deuren en beklede wanden!”

 

Gamma

Kwaliteit van de binnenlucht

In het interieur draagt SGG PLANILAQUE STADIP bij tot het behoud van een gezonde en niet-ver­vuilde leefomgeving. Het beantwoordt ruimschoots aan de voorgestelde aan­bevelingen* op het gebied van vrij­komen van formaldehyde en andere vluchtige organische stoffen (VOS).

(*) Fiche de Déclaration Sanitaire en Environmentale’ (FDES, formulier ‘Verklaring gezondheid en milieu’) van het product is lopende.

Frankrijk - Protocol AFSSET 2009 (tests uitgevoerd volgens de norm ISO 16000).

 

 

Regelgeving

SGG PLANILAQUE STADIP is conform met de normen EN12543 en EN14449. Het product is CE-gemarkeerd.

 

 

Verwerking

SGG PLANILAQUE STADIP kan wor­den versneden, bewerkt en doorboord zoals ander gelaagd glas van dezelfde samenstelling. Voor het snijden is het aanbevolen de volumes op een schone tafel te leggen om het glas tegen krassen te beschermen. Om SGG PLANILAQUE STADIP te personali­seren, kan een decoratief motief of logo worden gezandstraald of koud gezeef­drukt op de glaszijdes.

 

 

Plaatsing

SGG PLANILAQUE STADIP wordt enkel binnen geplaatst. De dimensionering en de plaatsing dienen te gebeuren in overeenstemming met de geldende regelgeving en volgens de goede praktijken. SGG PLANILAQUE STADIP is afgestemd op afscheidingen en laat zich plaatsen zoals een gelaagd glas van dezelfde dikte. Het is mogelijk doorzichtige en ondoorzichtige glasde­len af te wisselen in hetzelfde plaat­singssysteem.